Konacno 3

 

 

- Правилник о набавкама

- План јавних набавки за 2016. годину

- Одлука о усвајању плана

 

- Обавештење о покренутом поступку за јавне набавке мале вредности за набавку електричне енергије (23.11.2016.)

 

- Обавештење за продају службеног аутомобила Шкода Октавија

 

- Обавештење о покренутом поступку за јавне набавке мале вредности Угоститељске услуге (23.02.2016.)

 

 

- Обавештење о покренутом поступку за јавне набавке мале вредности Услуге штампања (11.02.2016.)

 

 

- Обавештење о покренутом поступку за јавне набавке мале вредности Угоститељске услуге (11.02.2016.)

 

 

- Обавештење о покренутом поступку за јавне набавке мале вредности горива Евродизел (03.02.2016.)

 

 

 

Logo plavi