Konacno 3

 

 

- Правилник о набавкама

- План јавних набавки за 2018. годину

 

- Обавештење о покренутом поступку јавне набавке мале вредности за електричну енергију (6.12.2017.)

- Обавештење о покренутом поступку јавне набавке мале вредности за санацију подрумских просторија (16.5.2017.)

 

- Обавештење о покренутом поступку јавне набавке мале вредности за угоститељске услуге (21.02.2017.)

 

 

 

Logo plavi